Back to top

TOP

 

Việt Nam Đông Á 35 năm bão lửa. dấu chá̂m hết cho Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa / Tập 3, 365 ngày bié̂n động

VABC ; giám đó̂c sản xuá̂t, Lê Bình.
Summary
Documentary film about the last days of the Vietnamese president Ngô Đình Diệm and the political turmoil following his assassination.

Availability by Location

LSC-CyFair Library
Available
Shelf Location
HCPL DVD, Vietnamese Nonfic
Item ID
34028078303774
Call Number
959.704 Vie
Status

Additional Info

Details

Holds
Publication Year
2006
Description
1 videodisc (60 min.) :
General Note
Documentary.