Back to top

TOP

Từ điển tranh về các con vật

Minh Long.
Author
Summary
"Sách từ điển với nhiều hình ảnh sinh động về các con vật khác nhau giúp các bạn trẻ phát triển khả năng nhận biết. Cuốn sách còn là bộ sưu tập với nhiều hình ảnh gần gũi quen thuộc giúp các em trở nên thích thú. Bên cạnh đó hình thức song ngữ giúp các em gia tăng vốn từ vựng cả về Tiếng Việt lần Tiếng Anh. Cuốn sách cũng là tài liệu học từ vựng cho bất cứ bạn nhỏ nào yêu thích môn Tiếng Anh." -- Illustrated Vietnamese-English dictionary of animals, with vibrant colors and international phonetic pronunciation.

Availability by Location

HCPL Bush Cypress Creek
Available
Shelf Location
HCPL Juv Vietnamese, Nonfiction
Item ID
34028105303946
Call Number
423.959 Lon
Status
HCPL Parker Williams
Not Available
Shelf Location
HCPL Juv Vietnamese, Nonfiction
Item ID
34028105303961
Call Number
423.959 Lon
Status
LSC-CyFair Library
Available
Shelf Location
HCPL Juv Vietnamese, Nonfiction
Item ID
34028105303953
Call Number
423.959 Lon
Status

Additional Info